Придбано спеціалізований автотранспорт

З метою оновлення парку спеціалізованої техніки, для потреб газорятувальної станції та медико-санітарної частини, придбані автомобілі на базі VOLKSWAGEN Crafter (4x4) та Ford Transіt, які оснащені сучасним обладнанням. Спеціалізований автотранспорт газорятувальної станції призначений для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт в надзвичайних ситуаціях, евакуації персоналу з небезпечної зони.  Транспорт медико-санітарної частини, з комплектацією відповідною до класу В (ДСТУ 7032:2009), дозволяє  надавати медичну допомогу на шляху транспортування пацієнта до медичного закладу та здійснювати моніторинг стану хворого на догоспітальному етапі. 

© 2022 | ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"